آموزش مداحی نورالزهرا

آموزش مداحی جدید اساتید برجسته کشوری حاج محمود کریمی حاج اکبر و حامدکریمی حاج مهدی منصوری سید مهدی طباطبایی (موسسه نورالزهرا )
تهران ، میدان انقلاب ، ابتدای کارگر جنوبی ، پاساژ مهستان
تلفن : ۶۶۵۶۶۰۰۰ (۱۰خط) سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۸۳ www.noorozahra.com