دوستی جالب کانگورو و یک مرد

ارتباط عاطفی و دیدنی بین یک مرد و کانگورویی بازیگوش، در قالب فیلمی به نمایش گذاشته شده است.