شرایط کسب پاسپورت کشور های کارائیب

پاسپورت جزایر کارائیب یکی از قدرتمندترین پاسپورت های جهان است که در رتبه بندی گذرنامه در رتبه 21 قرار دارد. با پاسپورت کارائیب می توانید بدون درخواست ویزا به 143 کشور سفر کنید.

منطقه کارائیب، از جمله جزایر متعدد آن، کانال‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌داران و جویندگان گذرنامه باز کرده است. سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، گرانادا، دومینیکا، آنتیگوا و باربودا کشورهای مستقل کوچکی در قاره آمریکا و بخش جنوبی این قاره هستند که به متقاضیان سرمایه گذاری در املاک شهروندی و پاسپورت ارائه می کنند. کمک های مالی این کشورها برای ارتقای رشد و توسعه خود از طریق سیاست هایی که سرمایه گذاران خارجی را جذب می کنند، اقداماتی انجام می دهند.

در برخی از این کشورها، متقاضیان می توانند شهروندی کارائیب و پاسپورت خود و خانواده خود را از طریق سرمایه گذاری یا کمک مالی به دولت دریافت کنند.
https://malekpourmie.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8/