اعتراض قلعه‌ نویی نسبت به حکم دیدار سپاهان - پرسپولیس

اعتراض قلعه‌ نویی نسبت به حکم دیدار سپاهان - پرسپولیس