صحنه های گل بازی فوتبال ایران و هنگ کنگ (ایران ۲ _ هنگ کنگ 0 )

گل ها :
_ سردار آزمون : دقیقهٔ ۲۲
_ کریم انصاری فر : دقیقهٔ ۵۳