دیدار سردار محمدیان رییس پلیس پایتخت و هیئت همراه با اسقف اعظم ارامنه تهران کلیسای سرکیس مقدس

دیدار سردار محمدیان رییس پلیس پایتخت و هیئت همراه با اسقف اعظم ارامنه تهران کلیسای سرکیس مقدس خیابان ویلا نجات اللهی به مناسبت سال نو میلادی 2024.

https://sefrdoyek.ir/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/