در ووهان چین پروازهای بین الملی آغاز شد!

چند ماهی به علت شیوع ویروس کرونا پرواز ها در فرودگاه ووهان کنسل شده بود که امروز دوباره فعالیت خود را شروع کردند.