آب مناسب جهت استفاده در دستگاه اسپرسوساز و تهیه قهوه

"آب های تصفیه شده " به علت نداشتن رسوب، جرم، زنگ آهن، کلر و فلزات سنگین، از رسوب مواد معدنی و ایجاد جرم در دستگاه های اسپرسوساز و دیگر لوازمی که با آب در ارتباط مستقیم هستند جلوگیری می کند. به همین آب تصفیه شده برای دستگاه های اسپرسوساز و تهیه قهوه مناسب می باشد. در مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب مزه و طعم آب بهبود می یابد به هیمن دلیل است که می توانید طعم واقعی قهوه را تجربه کنید. جهت خرید دستگاه تصفیه آب خانگی و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت گوارنوش مراجعه کنید