ترمیم خوردگی سطح بتن

کاربرد ملات ترمیم کننده بتن سه جزئی پایه اپوکسی ™ERM مناسب جهت ترمیم سطوح بتنی آسیب دیده بر اثر : ورقه ورقه شدن بتن به علت تراکم ضعیف بتن قرار گیری نامناسب میلگردها خوردگی میلگردها ترک خوردگی کرمو شدن بتن روش های جاگیری نامناسب


https://polyme.ir/products/concrete-thixotropic-resin-repair-mortars-ctech-llc/