سرعت مناسب برگزاری وبینار

☝????⭕️توی پست قبلی راجب ۱۰ محصول پولساز یک مدرس صحبت کردیم که یکیش وبینار بود وبینار یک ابزار فوق العاده برای فروش اطلاعات و حتی بازاریابی باقی محصولات آموزشی
.

????برگزاری وبیناراز لحاظ سرعت اینترنت توی ایران چالش هایی رو‌داره که این پست به کم‌کردن این چالش به شما کمک زیادی میکنه
پدیدآور: علیرضا بهادری