سردخانه خرما - 22220266-021

خرما میوه ای بسیار مقوی و پر خاصیت است در نقاط مختلف جهان، شناخته شده و بسیار پر مصرف می باشد ، ایران به طور همزمان عضو تولید کنندگان برتر خرما جهان بوده و از حیث میزان مصرف سالیانه این محصول نیز حائز رتبه بالایی است. میزان تولید خرما در سراسر کشور در یک دهه گذشته، هرگز به کمتر از یک میلیون تن نرسیده است که رقم بسیار بالایی محسوب می شود، هر جا صحبت از پرورش خرما سخن به زبان می آید، نیاز مبرم به سردخانه خرما را نمی توان و نباید از نظر دور نمود؛ نیازی که با تکیه بر احداث سوله سردخانه می توان به آن پاسخ شایسته ارائه نمود.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%a7/