لحظه نجات یک جوان لبنانی از زیر آوار های انفجار بیروت /7 روز بعد از حادثه

به تازگی ویدیویی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که لحظه نجات یک جوان لبنانی را از زیر آوار های انفجار بیروت به تصویر کشیده است.
گفتنی است که این جوان یک هفته در زیر انفجار بیروت مانده بود که خوشبختانه نجات پیدا کرد.