امکان تفکیک طلا با فلزیاب پالسی

امکان تفکیک طلا با فلزیاب پالسی
امکان دارد تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در عمق کم به انجام بسد و در بعضی فلزیاب ها VLF یا فلزیاب BFO و ... تنظیمات EDIT یا تفکیک با عدد وی دی ای VDI وجود داشته باشد ولی تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در این نوع فلزیاب ها طراحی نگردیده است زیرا نوع مدار انها توانائی تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا نمی باشد و در نهایت تنظیمات ترشهولد صدا AUDIO THRESHOLD را دارا است که مربوط به عملیات صدا میباشد و ارتباطی با ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم ندارد و این دسته فلزیاب ها از فرکانس برای تفکیک بهره نمی برد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34