آموزش و معرفی نرم افزار مالتی اینجست - ضبط و استریم سیگنال (NDI-SDI-URL)

www.saatco.ir | 02166591625 | معرفی نرم افزار اینجست (Ingest)
برنامه Ingest نرم افزاری است که سیگنال های ورودی را با فرمت های مختلف دریافت و به صورت فایل در فرمت های مختلف ضبط و ذخیره می کند. همچنین می تواند سیگنال های ورودی را با فرمت های قابل تعریف استریم کند.
شرکت ساعت تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی برودکستینگ و مانیتورینگ ، در این ویدئو نحوه کارکرد نرم افزار مالتی اینجست را شرح می دهد.