میامی هیت - ساکرامنتو کینگز / ۸ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم میامی هیت - ساکرامنتو کینگز / ۸ فوریه ۲۰۱۹