تکنیک های کنترل احساس و هیجان

دکتر زيبا ايراني
متخصص روانشناسي و روانسنج
عضو هيئت علمي دانشگاه
مدير مسئول و موسس مرکز تخصصي روانشناسي و مشاوره خانواده ايراني
موسس و رئيس انجمن مطالعات سالمندي ايران
نايب رئيس و دبير انجمن روانشناسي سلامت ايران
مشاور صدا و سيما
مشاور و روان شناس گروه صنعتي پليمر

روان شناس کودک و خانواده
مشاوره پيش از ازدواج
روان درمانگري
خانواده درماني ، زوج درماني ،
سکس تراپي

آدرس شعبه پاسداران نگارستان چهارم پلاك 28 غربي طبقه 4 واحد 16

تلفن : 22779265-26714183-22775567