تصاویر زیبا از کونوس پلتفرم

این ویدئو توسط یکی از هواداران ایرانی کونوس ادیت شده است و عکس هایی که هواداران به صورت خود جوش ساخته اند را با نظمی زیبا در کنار یکدیگر نمایش می دهد /
با آرزوی موفقیت برای کونوس /
از طرف هواداران کونوس