اگزاست فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد با قدرت مکش فوق العاده بالا

اگزاست فن سانتریفیوژ-یوتلیتی:https://cooling-tower.ir/exhaust-fan/
اگزاست فن یوتیلیتی (Utility Exhaust Fan) : اگزاست فن های یوتیلیتی نام دیگر اگزاست فنی است که در پشت بام یک ساختمان به صورت مرکزی نصب می شود و هوا را از نقاط مختلف ساختمان مکش می کند . این هوای مکش شده توسط اگزاست فن یوتیلیتی به واسطه یک داکت به خارج از ساختمان هدایت می شود
تلفن سفارشات 02166706377
مهتاب گستر تولید کننده انواع اگزاست فن سانتریفیوژ/اکسیال/اگزاست فن سقفی/ یوتیلیتی/هوارسان و...