فانتاکروم و کروم حرارتی ایلیاکالر آبکاری09195642293

دستگاه فانتاکروم برقی، دستگاهی جدید و مدرن برای آبکاری کروم است. در این دستگاه خروجی یکسان مواد که باعث کیفیت مواد میشود و از صرف مواد با ارزش برای تنظیم مواد در سیستم های بادی به هدر میرود جلوگیری میکند.
مزایای دستگاه ابکاری فانتا کروم
- برقی اتوماتیک با کارکرد بدون 24 ساعته
- نازل های مخصوص به جای استفاده ازپیستولت ها طراحی شدهاست شامل مزایای زیر نسبت به دستگاه های موجود است
-عدم نیاز به کمپرسور برای کار با این دستگاه که باعث کاهش هزینه راه اندازی و
-کاهش چشمگیر مواد مصرفی تا 10 برابر نسبت به مدل های تحت فشار
-انجام مراحل کار برنامه ریزی شده به ترتیب روش اجرا
-استفاده از مخازن تحت فشار
-دارای شیر تخلیه و شتشوی راحت مخازن و مسیر مواد
-شستشوی اتوماتیک دستگاه بعد پایان کار
-دارای شیر تخلیه
-قابلت تعویض نازل ها برای کارهای مختلف
-ابکاری راحت قطعات ریز و بزرگ به دلیل نداشتن فشار باد
-استفاده از یک نازل پاشش به چای چند پیستوله
-خروجی یکسان مواد که باعث کیفیت مواد میشود و از صرف مواد با ارزش برای تنظیم مواد در سیستم های بادی به هدر میرود جلوگیری میکند
-خارج شدن مواد به صورت پودری از نازل ها که باعث میشود ذرات چون تحت فشار باد نمی باشند در محوده قطعه کار یا سطح مورد نظر اعمال شود ودر هوا معلق نشده وهوای اطراف را آلوده نمیکند


دستگاه ابکاری کروم براق ایلیاکالر02156574663
دستگاه ابکاری استیل ایلیاکالر 09195642293
دستگاه ابکاری فانتاکروم ایلیاکالر 09362709033