تست آموزش رایگان بازیگری

فراخوان بزرگترین تست آموزش بازیگری خانواده برداشت …
اولین و تنها گروه آموزشی رایگان در ایران
با قبولی در تست ، در برداشت بازیگری را به صورت جامع ، رایگان ، آموزش ببینید …

”جمعه ۵ آذر ساعت ۱۰ صبح”

شرایط تست
از ۵ سال تا ۴۵ سال ( دوره کودک _نوجوان_بزرگسال)

برای دوستانتون ارسال کنید تا اونا هم بتونن در تست جدید خانواده برداشت حضور داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر و آدرس پیچ زیر در اینستا دنبال کنید .
@bardashtt
و به شماره زیر جهت ثبت نام پیام دهید .
۰۹۲۰۹۱۹۶۷۴