تبدیل ماشین ریش تراش به سنگ فرز

برای برش پلاستیک یا چوب با ضخامت کم شما نیاز به یک مینی فرز دارید. در صورتی که از دستگاه فرز برخوردار نیستید، می توانید به کمک برخی لوازم یک سنگ فرز برای خود بسازید.ما می‌خواهیم در این ویدئو روشی جالب را برای تبدیل ماشین ریش تراش به سنگ فرز به شما معرفی کنیم. تا پایان ویدئو ما را همراهی کنید.
لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2/