تعطیلی آموزش مجازی در تهران تکذیب گردید

رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی آموزش مجازی در تهران را تکذیب کرد.