شناخت شخصیت افراد از روی رنگ چشم

اطرافیان را از روی رنگ چشم انها بشناسید .

رنگ چشم سبز : شخصیت قوی و اراده بالا- خود رای- مغرور
رنگ چشم آبی : نگاه عمیق -شخصیت حساس -هنرمند
رنگ چشم مشکی : رویاپرداز- دست و دل باز -خلق و خوی اجتماعی
رنگ چشم قهوه ای :مهربان -خونسرد
رنگ چشم خاکستری : ارامش طلب -سرسخت
رنگ چشم عسلی : خوش قلب- مستقل