روحیه جوانی و فاصله سنی در ازدواج

+چرا مردان بزرگسال به ازدواج با دختران نوجوان علاقه زیادی نشون میدند؟

+وقتی زن و شوهر روحیات متفاوتی داشته باشند، چه اتفاقی میوفته!؟

+شور جوانی چه تاثیری در فاصله سنی زیاد میذاره!؟

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی
aghalb.ir@gmail.com