علف های هرز باریک برگ چغندرقند را با علف کش پیرامین مهار کنید

برای دفع علف های هرز مزراع چغندر قند و لبو فقط کافیست یکبار از علف کش پیرامین که با نام کلریدازون نیز شناخته می شود، استفاده کنید. این علف کش توانایی مبارزه با علف های هرز باریک برگ و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را دارد. برای خرید علف کش پیرامین با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com