سرد شدن هوا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه

مدیرکل پیش بینی هواشناسی گفت: با فعالیت سامانه بارشی جدید، از فردا دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش می یابد و از روز سه شنبه و چهارشنبه هوا سرد می شود، اما از پنجشنبه دمای هوا افزایش می یابد.