جمع اعداد مرکب ریاضی پنجم دبستان

در این فیلم آموزشی به آموزش جمع اعداد مرکب از مباحث ریاضی پنجم دبستان همراه با مثال پرداخته شده است. جهت مشاهده توضیحات بیشتر و انجام تمرین آنلاین جمع نمودن اعداد مرکب به لینک زیر مراجعه نمایید و این مبحث را بهتر یاد بگیرید.
http://yon.ir/dars1006