مستند شکار 1

مستند شکار – The Hunt Season 1 2015 - فصل اول قسمت 1 سختترین مبارزه - این مستند به بررسی رابطه ی جالب بین شکارچیان و طعمه های آن ها ( استراتژی ها و طرز فکر حیوان شکارچی ) به صورت جزئی و دقیق می پردازد و ... /https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat