دانلود نسخه خطی و نفیس کتاب مشهور و ارزشمند دلائل الخیرات و شوارق الانوار

دانلود نسخه خطی و نفیس کتاب مشهور و ارزشمند دلائل الخیرات و شوارق الانوار
دانلود نسخه خطی و نفیس کتاب مشهور و ارزشمند دلائل الخیرات و شوارق الانوار
دلایل الخیرات کتاب ارزشمندی است از شیخ محمد بن سلیمان جزولی حسینی این کتاب مجموعه صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اوراد روزانه است که از زمان تالیف تاکنون همواره مورد توجه و استقبال متدینین بوده است.در اینجا می توانید نسخه ای خطی و قدیمی و نفیس از این کتاب را که با خطی زیبا کتابت شده دانلود کنید.

تصویر کوچک شده دو صفحه اول این نسخه نفیس:

دلائل الخیرات

"برای دانلود فایل لطفا اینجا کلیک کنید "