دکتر فخرالدین سیفی ،امید از نون شب واجبتره ...

✅در شرایط بد اقتصادی میشود رشد کرد، می شود اوضاع را بهتر کرد !
✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .
????تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس drfakhredinseyfi وب سایت fakhredinseyfi.com@ اینستاگرام