آموزش نصب کلید ولت و ولت متر آنالوگ تابلویی

اگر نیاز به اندازه گیری ولتاژ در تابلو برق داشته باشیم میتوان با ولت متر آنالوگ و کلید ولت این کار را انجام داد که در این آموزش به این مورد پرداخته ایم
https://kalengi.ir/volt-key/