نور پردازی در تری دی مکس - ۱

در این آموزش ما نحوه نورپردازی در تری دی مکس رو بررسی می کنیم. شما می توانید برای مشاهده آموزش های فارسی تری دی مکس به لینک زیر مراجعه نمایید.

فیلم آموزش تری دی مکس

شما همچنین می توانید در دوره تری دی مکس آریا تهران در لینک زیر شرکت نمایید:

دوره تری دی مکس