تحلیلگر نظامی صهیونیست از قدرت موشکی ایران گفت

قدرت نظامی ایران در صنایع موشکی، رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است.
یکی از کارشناسان نظامی رژیم صهیونیست با حضور در برنامه تلویزیونی به قدرت موشکی ایران اعتراف کرد و قدرت دو موشک پرده برداری شده « سردار شهید قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» را شرح داد.