طرحواره محرومیت هیجانی فاطمه بناکار

طرحواره محرومیت هیجانی فاطمه بناکار

افرادی‌که طرحواره یا تله محرومیت هیجانی دارند:
۱-در بیشتر مواقع احساس تنهایی، بی‌پناهی می‌کنند. احساس‌می‌کنند برای هیچکس در این‌دنیا مهم نمی‌باشند.
۲-احساس‌می‌کنند حتی نزدیکترین افراد زندگی‌شان نیز پاسخگوی نیازهای عاطفیشان نیستند. آنها باوردارند هیچکس نگران زندگی و حالشان نیست.
۳-همواره احساس درک‌نشدن می‌کنند. نیازهایشان را به‌کسی نمی‌گویند، زیرا باور دارند نیازهای عاطفی و روانی‌شان برای کسی مهم‌نمی‌باشد. آنها باور دارند حتی اگر نیازهایشان را بگویند نیز کسی به‌آنها توجهی‌نمی‌کند.
۴-احساس پوچی و بی‌معنایی می‌کنند. نمی‌دانند از دیگران و دنیا چه‌می‌خواهند. همواره گمشده‌ای دارند. معمولا این گمشده می‌تواند عاشقی باشد که باید روزی بیاید. کسی‌که می‌تواند درکشان کند و به آنها عشق‌بورزد. کسی‌که آنها را برای خودشان می‌خواهد. اگرچه هیچوقت چنین‌فردی را نمی‌یابند.
۵-هربار که رابطه‌جدیدی شروع‌می‌کنند، به‌هیجان می‌آیند و گمان‌می‌کنند او آن مرد یا زنی‌ست که درکش‌می‌کند و او را بی‌قید و شرط دوست‌دارد، ولکن پس از گذشت مدتی مجدداً ناامید می‌شود زیرا احساس تنهایی و دلتنگی آنها از درونشان است و هیچکس نمی‌تواند احساس تنهایی را درواقعیت از آنها بگیرد.
۶-این افراد ظاهری سرد دارند و به آدم‌ها اجازه‌نمی‌دهند به آنها نزدیک‌شوند. با دیگران روابطی سطحی برقرارمی‌کنند. معمولا دوستی که با او احساس صمیمیت کنند ندارند.
۷-گروهی دیگر از این افراد راه مخالف رفته و به‌شدت پرتوقع‌اند. هیچ میزان محبت از سمت دیگران آنها را راضی‌نمی‌کند و همواره احساس بی‌توجهی از سوی دیگران همراه آنهاست. وقتی نیازهایشان ارضاء نشود به‌شدت عصبانی‌می‌شوند.
آنها از دیگران به‌شکل افراطی توقع‌دارند تا نیازهایشان را برآورده‌کنند. چنین افرادی در کودکی به‌خاطر زیبایی، هوش یا استعداشان دوست داشته‌شده‌اند و معمولا محبت خالصانه و بی‌قید و شرط دریافت‌نکرده‌اند.
۸-این افراد حتی اگر معشوق، خانواده یا روابط اجتماعی خوبی داشته‌باشند نیز از درون احساس تنهایی، درک نشدن و پوچی می‌کنند.


وبسایت:
https://fatemebanakar.com/
اینستاگرام:
https://instagram.com/fateme_banakar
تلگرام:
https://t.me/fatemebanakar