سیل مکانیکی

یکی از قطعات یدکی پمپ آب سیل مکانیکی است. سیل مکانیکی یا مکانیکی سیل از نشت مواد خورنده و خطرناک به دینام جلوگیری می‌کند و اجازه‌ی ورود مایعات به الکتروموتور را نمی‌دهد.
https://elinpump.com/product-category/water-pump-spares/mechanical-seal/