لحظه نفسگیر اعلام نتایج عصر جدید (برنامه دهم)

لحظه نفسگیر اعلام نتایج عصر جدید (برنامه دهم)
اجرایی که از دور دوم برنامه عصرجدید ، به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کرد!
از برنامه دهم : گروه اعجوبه ها