شهردار آبادان مردم را به کتک کاری دعوت کرد !

محمودرضا شیرازی‌، شهردار آبادان در برنامه‌ تلویزیونی از مردم خواست‌ سارقین و آتش زنندگان مخازن‌ زباله را کتک بزنند!