اجرای زنده زیبا از محسن یگانه

اجرای زنده ی محسن یگانه با گیتار