Clase 06, Sura 03 Aleya 61, Imam Ali a.s. En el Sagrado Corán, Mubahala روز مباهله 24 ذی الحجه

Sura 03 Aeya 61 la Gran victoria del Profeta Muhammad en contra de los Cristianos de NAYRAN
مباهله 25 ذیحجه
https://en.wikipedia.org/wiki/Event_o...
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_...

Evento de Mubahala, el día 23 (o 24 o 25) de Dhul Hijja es un nuevo aniversario del evento de Mubahala. En el año noveno de la Hégira el Profeta un gran número de delegaciones de tribus no Musulmanas, desde lugares muy distantes para aceptar el Islam. Evento de mubahala refiere a un debate en el que La familia del profeta era en un lado y los cristianos de Najrán estaban en otro lado. Najranes vino a Medina afirma que Jesús es divina y el hijo de Dios.1​

El propósito de determinar de la afirmación de Mahoma está de acuerdo con las profecías de sus libros sagrados. El evento se registra en varias colecciones de Hadices y se denomina en el Corán Sura Al Imran.

En estos debates, cada lado traería los hombres más informados, y por lo tanto Najranis se sorprendieron cuando vieron " Ali, Fátima , Hassan y Husayn "que acompaña Mahoma. Es visto como uno de los méritos de Ahl al-Bayt y es ampliamente utilizado por los chiitas para probar que Muhammad , Ali Ibn Abi Talib, Fatimah , Hasan y Husayn son Panjetan y más prominente entre su Ahlul-Bayt .

Du l-hiyya (en árabe, ذو الحجة Ḏū l-ḥiŷŷa, transcrito también Dhu al-hijja) es el duodécimo mes del calendario musulmán. Su nombre significa, literalmente, «el de la peregrinación», pues es la época del año en que los musulmanes suelen realizar el ḥaŷŷ o peregrinación a La Meca.

Sheij Qomi- Teólogo Musulmán Iraní
???????????? Numero celular en Whatsap de Sheij Qomi: +989383676609
????????????Canal de Telegram: https://t.me/SheijQomi
???????????? Canal de youtube: https://www.youtube.com/c/SheijQomi

9. آیه مباهله آل عمران 3: 61
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّـهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿آل عمران: ٦١﴾
«Pero quienes te discutan acerca de ella, después de haberte llegado el Conocimiento, diles: “¡Venid! Convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros (abnâ’anâ wa abnâ’akum), a nuestras mujeres y a las vuestras (nisâ’anâ wa nisâ’akum); a nosotros mismos y a vosotros mismos (anfusanâ wa anfusakum); luego deprequemos para que la maldición de Dios caiga sobre los embusteros”» El sagrado Corán; 3: 61.
Todas las fuentes islámicas narran que para realizar la ordalía el Profeta (s.a.w.) llevó consigo a Al-Hasan y Al-Husein (a.s.), representando a los niños musulmanes (abnâ’anâ – «nuestros hijos»), a Fátima (a.s.), representando a las mujeres musulmanas (nisâ’anâ – «nuestras mujeres»). También llevó a ‘Alî con él, pero como parte de su misma presencia allí (anfusanâ – «nosotros mismos»). O sea, que aquí el Profeta considera a ‘Alî como si fuera su propia persona.
مجمع البیان، ج 1 و 2 ص 452
شان نزول
در روایات اسلامی که مفسران و محدثان نقل کرده اند آمده است: «هنگامی که آیه مورد بحث نازل شد، پیامبر به مسیحیان نجران پیشنهاد مباهله داد . بزرگان مسیحی از پیامبر یک روز مهلت خواستند تا در این باره به شور بنشینند . اسقف به آنها گفت: نگاه کنید! اگر فردا محمد (ص) با فرزند و خانواده اش برای مباهله آمد، از مباهله با او بپرهیزید و اگر اصحاب و یارانش را همراه آورد، با او مباهله کنید که او پایه و اساسی ندارد!
فردا که شد پیامبر آمد در حالی که دست علی (ع) را گرفته و حسن وحسین پیش روی او حرکت می کردند و فاطمه پشت سر او بود، مسیحیان و در پیشاپیش آنها اسقف اعظم آنان نیز بیرون آمدند . هنگامی که او پیامبر را با همراهانش مشاهده کرد، پرسید: اینها کیانند؟ گفتند: این یکی پسر عمو و داماد او و این دو دختر زاده های او و این بانو دختر اوست که از همه نزد او گرامی تر است . اسقف نگاهی کرد و گفت: من مردی را می بینم که مصمم و با جرات در مباهله است و می ترسم او راستگو باشد و اگر راستگو باشد، بلای عظیمی بر ما وارد خواهد شد . سپس گفت: ای اباالقاسم، ما با تو مباهله نخواهیم کرد! بیا با هم صلح کنیم و در بعضی روایات آمده است که اسقف اعظم گفت: من صورتهایی را می نگرم که اگر از خدا بخواهند کوه را از جا برکند چنین خواهد شد; پس مباهله نکنید که هلاک خواهید شد!
در صحیح مسلم چنین آمده است:
معاویه از سعد بن ابی وقاص سؤال کرد: چرا تو لعن و سب علی بن ابیطالب نمی کنی؟ در جواب گفت: به خاطر سه امر: حدیث منزلت در جنگ تبوک، داستان پرچم در جنگ خیبر و داستان مباهله; وقتی که آیه «قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم » نازل شد، پیامبر (ص) علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) را فراخواند و گفت: بارخدایا، اینها اهل منند (اهل بیت من هستند) صحیح مسلم، ج 4، ص 1871 .