گلایه زائران از وضعیت اینترنت و خطوط تلفن همراه در مرز مهران

گلایه زائران از وضعیت اینترنت و خطوط تلفن همراه در مرز مهران