قدرت فوق ‌العاده پلنگ در مهار و شکار تمساح

تلاش یک تمساح در حاشیه رودخانه‌ای برای رهایی از دندان‌های یک پلنگ، بی‌نتیجه ماند.