سخنان دکتر ازغدی در جاذبه

سخنان جالب دکتر رحیم پور ازغدی در برنامه جاذبه / ( حرکت عاقلانه و عاشقانه سیدالشهدا ع - هزینه فایده - روشنگری امام حسن ع - نقدی بر دولت و حوزه ) اربعین 97 - https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66