نماهنگ بایرام دعاسی

« نماهنگ بایرام دعاسی»
« شعر و دکلمه محمد حسین غلامی سرای»
« کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی»

عزیز نور دیده ام
ای خدا این وصل را هجران مکن.....

بارالها وصل باغین شاد ائله
بو ایوی عشق اهلینه آبادائله
عزّتو یایدور بو جَمعه بیزلره
گولشنی سن یام یاشیل شمشاد ائله
قویما غم قونسون بو گوللر اوسدونه
جاندا آیدین لیق اِوین بنیاد ائله
هر نه درد وار ائد عزیزلردن ایراق
بو حضوری بیر گوزل رخ داد ائله
گویچگ آهولر دولانسون شادمان
صیددن فارغ دلِ صیاد ائله
قوی دولوب گویلرشیرین یاغسین یاغیش
نعمتو عالملره آزاد ائله
روزهایت به زیبایی بهار و عمرت به برکت و طراوت ونشاط بهاران باد.