چگونه در انتخابات بیشتر رای بیاوریم ؟

جهت دریافت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید.... راههای موفقیت در انتخابات مجلس | چگونه بیشتر رای بیاوریم؟.... برای موفقیت در انتخابات باید به این نکته توجه داشته باشید که تبلیغات با اطلاع رسانی فرق میکند. بسیاری از کاندید تبلیغ نمیکنند. بلکه اطاع رسانی میکنند. (هدف از تبلیغات ترغیب مخاطب به واکنش است.)...