مداح مشهور عرب جواب حاج میثم مطیعی را داد !

مداح مشهور عرب جواب میثم مطیعی را داد!!!

قحطان بدیری در پاسخ به نوحه سالهای گذشته میثم مطیعی با عنوان «مشکورین» نوحه ای را منتشر کرده است که از زائران ایرانی دعوت به حضور در عراق می کند.


صفحات بنیانا در پیام رسان های ایرانی را با ورود به لینک زیر دنبال کنید »»
https://bonyana.com/feeds/