شهرزاد 3

سریال - شهرزاد 3 - کارگردان : حسن فتحی - 1394 - فصل اول ، ق 5 و 6 - شهرزاد و فرهاد تصمیم به فرار به سمت شیراز می‌گیرند ولی اکرم (گلاره عباسی) که شاگرد سعیده دوست صمیمی و خیاط شهرزاد است ماجرای فرار فرهاد و شهرزاد را لو می‌دهد و بزرگ‌آقا آنان را به تهران برمی‌گرداند؛ حال شهرزاد و فرهاد در بدترین حالت ممکن است تا اینکه بزرگ‌آقا برای راضی کردن شهرزاد برای ازدواج با دامادش قباد جانِ فرهاد را وسط می‌کشد شهرزاد برای نجات جانِ فرهاد راضی به وصلت با قباد می‌شود تا شب عروسی .