کنایه مجری تلویزیونی به روحانی!

به شعور مردم توهین نکنید! مردم خیلی خوب می‌فهمند و خیلی خوب هم یادشان هست

????واکنش مجری تلویزیون به اظهارات دیروز روحانی درباره ارائه برنامه به جای فحش توسط کاندیداهای انتخابات:
????اینکه آدم می‌بیند کسانی که خودشون زمان کاندیداتوری ابتدا فحش داده‌اند اما الان میگویند که دیگران به جای فحش ابتدا برنامه بدهند، فیوزهای مغزش قاطی میکند.
????نباید خودمان طوری رفتار کنیم که کارنامه‌ای نداشتیم و پاک بوده‌ایم.