ارتباط اموات با زنده ها چگونه است؟

حضرت زهرا سلام الله عليها «فدك» را چند مرتبه مطالبه كردند؟
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=8819
آيا عمر سند و قباله‌ي فدك را از دست حضرت زهرا (س) گرفت و پاره كرد؟
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=8347
اعتراف ابوبکر بر ارث گذاشتن پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=8652

شبهه «ابن کثیر» در مورد آیه ذوی القربی و بخشش فدک به حضرت زهرا (سلام الله علیها)
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=9122