آهنگ حضار محترم از سعيد زامبی با رمیکس صدای EMINEM و آهنگسازی فوق العاده ی سانی سانشاين

باز آهنگی متفاوت و بسیار سنگین و واضح از سعید زامبی با صدای خام و رمیکس امینم EMINEM با آهنگسازی عالی توسط سانی سانشاین در سال 1992 که در سال 1994 ضبط شده است و در سال 1996 روز انتخابات ریاست جمهوری برای آینده کشور زیر زمین بود کشور و مشکلات. چهار سال آخر ایران (96-1992) خوانده می شود. در ضمن شرح حال قضیه از این قرار است که در اجلاس جهانی تمام سران حضور دارند و هر کدام حکومت و دولت دیگری را محاکمه میکنند ، همچنین در این میزگرد هر فرد والامقام نظرات و دستاوردهای خود را ارائه میکند.