پورتلند تریل بلیزرز - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم پورتلند تریل بلیزرز - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۲۳ فوریه ۲۰۱۹